Új Wado-Ryu könyv

KATA (formagyakorlat) PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Faragóné Tartler Mónika   
2007. augusztus 18. szombat, 15:18

 

MAGYAR KARATE SZAKSZÖVETSÉG 

KATA (FORMAGYAKORLAT)

Versenyszabályok

(Kivonat versenyzõk és érdeklõdõk részére)

 

KATA VERSENY LEBONYOLÍTÁSA

 1.            A Kata verseny lehet csapat vagy egyéni verseny. A csapatverseny esetében 3 fõs csapatok mérkõznek egymással. A csapatoknak csak férfi, illetve csak nõi tagjai lehetnek. Az egyéni Kata versenyen külön férfi és nõi versenyszám van. 

2.            Egyenes kieséses rendszer, vigaszággal. 

3.            A versenyzõknek kötelezõ (“SHITEI”) és szabadon választott (“TOKUI”) Kata-kat kell bemutatni. A Kata-knak meg kell felelniük a WKF által elismert Karate-do iskolák, a Goju, Shito, Shoto, Wado rendszerének. A kötelezõ kata lista a 6. Mellékletben, a szabadon választott kata lista a 7. Mellékletben van felsorolva.

4.            Shitei kata elõadása során semmilyen eltérés nem megengedett.  

5.            Tokui kata elõadása során, a versenyzõk a 7. Mellékletben szereplõ kata-k közül választhatnak. A versenyzõ karate stílusának megfelelõ eltérések itt megengedettek.

6.            A választott Kata-t az adott forduló elõtt a versenyasztalnál kell bejelenteni. 

7.            A versenyzõknek minden fordulóban más Kata-t kell bemutatniuk. Amelyik kata-t már egyszer bemutatták, az már többet nem járható el. 

8.            A vigaszágon szereplõ versenyzõk akár SHITEI akár TOKUI kata-t is bemutathatnak, a 7. pontnak megfelelõen. 

9.            A csapat Kata verseny éremért folyó mérkõzésein a csapat okelõször bemutatják a  8. Mellékletben szereplõ Tokui listáról  választott Kata-t, majd ennek értelmezését (BUNKAI). A BUNKAI-ra öt perc áll rendelkezésre. A hivatalos idõmérõ akkor indítja el az öt perc visszaszámlálását, amikor a versenyzõk a Kata végén meghajolnak, és a BUNKAI-t befejezõ meghajlás után állítja meg. Azt a csapatot, aki elmulasztja a meghajlást a Kata végén, illetve a BUNKAI elõadása meghaladja az 5 percet, kizárják. Hagyományos fegyverek, egyéb felszerelések vagy ruházat használata nem megengedett.  

MAGYARÁZAT: I.                    A katák száma és típusa az egyéni versenyzõk, vagy csapatok számától függ az alábbi táblázatnak megfelelõen. Az elõnyerõket, mint indulókat vesszük számításba:

Versenyzõk/csapatok számaKaták számaTokuiShitei
65-128752
33-64642
17-32532
9-16431
5-8330
4220
  

DÖNTÉSI KRITÉRIUMOK

 1.      A Kata-t megfelelõ hozzáértéssel kell elõadni a benne foglalt tradicionális karate alapelvek teljes megértésével. Az elõadás értékelésénél egyéni, vagy csapat esetében a bírók a következõk alapján értékelnek: 

  a.            A Kata értelmének valósághû bemutatása.

  b.           A használt technikák teljes megértése (BUNKAI).

  c.            Jó idõzítés, ritmus, sebesség, egyensúly és erõösszpontosítás (KIME).

  d.           A légzés megfelelõ, pontos használata, mint a KIME része.

  e.            Megfelelõ összpontosítás (CHAKUGAN) és koncentráció.

  f.             Megfelelõ állások (DACHI), a lábak megfelelõ feszessége és a talp a földön.

  g.            A has megfelelõ megfeszítése (HARA). Mozgás közben a csípõ ne mozogjon fel és le.

  h.            A bemutatott stílusnak megfelelõ forma (KIHON).

  i.              A Kata értékelésénél más szempontok is figyelembe vehetõk, mint a bemutatott kata nehézsége.

  j.              Csapat Kata esetén a segítõ eszköz (hangos légzés, vezényszó) nélkül elért összhang külön is értékelendõ.  

2.          Ha egy versenyzõ eltér a Shitei Kata-tól, le kell léptetni. 

3.          Az a versenyzõ, aki a Shitei vagy Tokui Kata közben megáll, vagy a bejelentettõl és a versenyasztalnál regisztráltól eltérõ Kata-t mutat be, szintén leléptetésre kerül.

4.          Az a versenyzõ, aki a szabályoktól eltérõ kata-t mutat be, vagy kata-t ismétel, szintén leléptetésre kerül.                                                                                                 

MAGYARÁZAT: 

I.                    A Kata nem tánc, vagy színházi elõadás. Pontosan be kell tartania a tradicionális értékeket és elveket. Reálisan kell demonstrálni a harcot és összpontosítást, erõt kell bemutatni, kifejezve a technikák potenciális hatását. Erõt, gyorsaságot ugyanúgy be kell mutatni, mint ahogy eleganciát, ritmust és egyensúlyt is.  

II.                  Csapat Kata esetén mindhárom versenyzõnek arccal a vezetõbíró felé kell kezdenie a gyakorlatot. 

III.               A csapat tagjainak ugyanúgy demonstrálniuk kell a Kata minden terén elért jártasságukat, mint az összhangot.  

IV.              A kezdésre és befejezésre adott utasítások, a lábdobogás, a mell, karok, vagy a karate-gi hangos csapkodása és a nem megfelelõ hangos légzés mind példák az olyan segítõ eszközökre, melyeket bíróknak feltétlenül figyelembe kell venniük az értékelésnél, mint külsõ segítséget.  

V.                 Egyedül a versenyzõ illetve edzõjének felelõssége, hogy a bejelentett és regisztrált kata a fordulónak megfelelõ legyen.  

KATA MÉRKÕZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA

 1.       Minden mérkõzés elején a két – piros (AKA) és kék (AO) övet viselõ - versenyzõ a küzdõtér Kata vezetõbíróval szemben levõ oldalának szélére áll fel. Miután meghajlással üdvözölték a bírókat AO hátra lép a küzdõtérrõl, és AKA elõre belép a shiai-ra. A bírókat üdvözlõ ismételt meghajlás után tisztán érthetõen bejelenti a bemutatandó Kata-t és elkezdi a gyakorlatot. A gyakorlat befejezése után elhagyja a shiai-t és megvárja AO gyakorlatát. Amikor AO is befejezte a Kata-t, mindketten a shiai szélére állnak és ott várják a bírók döntését. 

2.       Ha a Kata elõadása a szabályoknak nem megfelelõ volt, vagy valami más rendellenesség történt, a vezetõbíró magához hívhatja a bírókat, hogy közösen hozzanak döntést. 

3.       Ha egy versenyzõt leléptetnek, a vezetõbíró a két zászlót keresztezi, ugyanúgy, mint a kumite TORIMASEN jelzésnél. 

4.       A Kata befejezése után mindkét versenyzõ egymás mellé, az oldalvonalra áll. A vezetõbíró kettõs sípjelére a bírók jelzik döntésüket  

5.       A döntés AKA vagy AO. Döntetlen nem lehetséges. Az a versenyzõ gyõz, aki több szavazatot kap. A gyõztest a bemondó hirdeti ki. 

6.       A versenyzõk elõször egymás felé, majd a bírók felé meghajolnak és elhagyják a küzdõteret. 

 MAGYARÁZAT: 

I.                    A Kata kezdési pontjának a küzdõtér oldalvonalán belül kell lennie. 

II.                  Ha zászlókat használnak, a vezetõbíró kettõs sípjelzéssel kéri a döntést (HANTEI). A bírók egyszerre emelik zászlóikat a magasba. A szavazatok összeszámlálására megfelelõ idõ eltelte után  (kb. 5 másodperc) a zászlókat egy ismételt rövid sípjelzésre engedik le. 

III.               Ha egy versenyzõ nem jelenik meg, vagy visszalép (Kiken), automatikusan az ellenfele gyõz anélkül, hogy be kellene mutatnia az elõre bejelentett kata-t.  

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KOROSZTÁLY KATA VERSENYSZABÁLYOK

 A gyermek és ifjúsági (8-15 éves kor) korosztályos versenyekre (mind csapat, mind egyéni versenyek esetén) a fenti versenyszabályok a következõ eltérésekkel érvényesek: 
  1. Bármely, a versenyzõ stílusában elfogadott, kata választható, nem szükséges a hivatalos WKF katalistában felsorolt kata-t eljárni.
  2. A verseny jellegétõl függõen vegyes csapatok is indulhatnak (fiú/lány). Ilyen esetben a versenykiírásnak ezt egyértelmûen tartalmaznia kell.
  3. Csapat kata versenyek esetén a döntõben és az éremért folyó mérkõzéseken BUNKAI bemutatása nem kötelezõ

 W.K.F. KÖTELEZÕ  (SHITEI) KATA 

Goju                       Seipai                           Saifa 

Shoto                     Jion                               Kanku Dai 

Shito                      Bassai Dai                    Seienchin 

Wado                      Seishan                        Chinto 

W.K.F. HIVATALOS KATA LISTA  

GOJU-RYU KATASWADO-RYU KATAS
  
1.          Sanchin1.             Kushanku
2.          Saifa2.             Naihanchi
3.          Seiyunchin3.             Seishan
4.          Shisochin4.             Chinto
5.          Sanseru5.             Passai
6.          Seisan6.             Niseishi
7.          Seipai7.             Rohai
8.          Kururunfa8.             Wanshu
9.          Suparimpei9.             Jion
10.        Tensho10.           Jitte
  
  
  
      SHOTOKAN KATAS 
  
1.             Bassai-Dai12.           Jion
2.             Bassai-Sho13.           Sochin
3.             Kanku-Dai14.           Nijushiho Sho
4.             Kanku-Sho15.           Goju Shiho-Dai
5.             Tekki - Shodan16.           Goju Shiho-Sho
6.             Tekki - Nidan17.           Chinte
7.             Tekki - Sandan18.           Unsu
8.             Hangetsu19.           Meikyo
9.             Jitte20.           Wankan
10.           Enpi21.           Jiin
11.           Gankaku 
  
   
               SHITO-RYU KATAS 
 
1.             Jitte22.           Naifanchin Shodan
2.             Jion23.           Naifanchin Nidan
3.             Jiin24.           Naifanchin Sandan
4.             Matsukaze25.           Aoyagi (Seiryu)
5.             Wanshu26.           Jyuroku
6.             Rohai27.           Nipaipo
7.             Bassai Dai28.           Sanchin
8.             Bassai Sho29.           Tensho
9.             Tomari Bassai30.           Seipai
10.           Matsumura Bassai31.           Sanseiru
11.           Kosokun Dai32.           Saifa
12.           Kosokun Sho33.           Shisochin
13.           Kosokun Shiho34.           Kururunfa
14.           Chinto35.           Suparimpei
15.           Chinte36.           Hakucho
16.           Seienchin37.           Pachu
17.           Sochin38.           Heiku
18.           Niseishi39.           Paiku
19.           Gojushiho40.           Annan
20.           Unshu41.           Annanko
21.           Seisan42.           Papuren
 43.           Chatanyara Kushanku
  
 


Támogatja a Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates vps hosting Valid XHTML and CSS.