Új Wado-Ryu könyv

NóvaSE bemutatkozás PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Faragóné Tartler Mónika   
2007. augusztus 18. szombat, 15:09

   Egyesületünk 1998-ban alakult, Faragó Tibor 4.dan wadokai mester iskoláiból. A taglétszám folyamatos emelkedése, a versenyeken elért jó eredmények indokolták a szervezettebb keretek létrehozását, vagyis  a Nóva Sport Egyesület létrejöttét (A nóva latin eredetû szó, új csillagot jelent.) Taglétszámunk jelenleg 120 fõ körül van.  

                   Image     

 

2002-ben sportegyesületünk közhasznú jogállásúvá vált. Itt említenénk meg, hogy az Egyesület (jogilag már több mint 3 éve mûködõ közhasznú egyesület) köszönettel fogadja bárkinek az adó 1% felajánlását. Az eddig felajánlott adó 1%-okat fõként sporteszközökre fordítottuk.

Szövetségünk bejegyzett tagja a Magyar Karate Szakszövetségnek, a Magyar Wadokai Karate Szövetségnek, utóbbin keresztül pedig, az Európai Wadokai Karate Szövetségnek (European Karate Federation, EKF). Az egyesület céljai közt szerepel az óvodáskorúak megismertetése a sporttal, az iskolaérettség elõsegítése, az iskoláskorú fiatalok mozgás iránti igényének felkeltése és kielégítése, a felnõtt korosztály sportolási lehetõségének biztosítása révén egészségmegõrzésük elõsegítése, tehetséges fiatalok felkutatása és versenyeztetése, a sport gyakorlása által az önvédelem elsajátítása, a tömegsport mozgalom minél szélesebb kiterjesztése, a keleti mozgáskultúra megismertetése és terjesztése.

Helyi, regionális, országos és nemzetközi bajnokságokon, edzõtáborokon való részvételt biztosítunk, ezen felül rendszeres övvizsga lehetõséget biztosítunk a fejlõdést tükrözve. A rendszeres edzéseken kívül az edzõtáborok, versenyek, övvizsgák segítik a tanítványok fejlõdését.

Egyesületünkben az oktatás korosztályok szerinti bontásban, három szinten mûködik, az eredményes haladás és bekapcsolódás miatt az iskoláskorú gyermeknél, és a felnõtt korosztályban, további bontásokban. Ez az oktatási rendszer lehetõvé teszi, hogy 4 éves kortól késõ felnõtt korig - a kor itt nincs meghatározva - a legjobb teljesítmények kiteljesedésével, vagy egy állandó jó kondíció fenntartásával ûzzük ezt a sportot, hogy a karate hagyományaival, koncentrációs képességeink, és erõnlétünk frissen tartásával életünk részévé váljon.            

 Óvodás csoportjainkban (4-6 éves gyermekek) a foglalkozások játékos formában fejlesztik a gyermekek figyelmét, állóképességét és koordinációs készségét. Célja az általános ügyesség fejlesztése, mely elsõsorban a karate mozgásanyagára készíti elõ a gyermekeket, de egyben megalapozza és segíti a késõbbiekben választott bármely más sportág sikeresebb és gyorsabb elsajátítását is. Azonban célunk természetesen az, hogy a gyermek megszeresse a karatét és átkerüljön az iskoláskorú csoportok egyikébe.            

Iskoláskorú gyermekek csoportjaiban (7-14 évesekig) az edzések célja a mozgáskészség, az ügyesség, az állóképesség, a kitartás fejlesztése és a koncentrációs képességek növelése. Több éves tapasztalat, hogy a gyermekek figyelmének idõtartama (mely fõként az iskoláskorú gyermekeknél okozhat problémákat) már 5-6 hónap után észrevehetõen növekszik.  Az edzések látogatásán kívül a gyermekeknek lehetõségük van a versenyzésre (egyesületünk eredményes versenyzõi múlttal és jelennel rendelkezik), edzõtáborokon, sportrendezvényeken, közös szabadidõs programokon való részvételre.           

Felnõtt korosztályban (15 éves kortól), hozzáállástól függõen, lehetõség van a továbbfejlõdésre, a kondíció megõrzésére, illetve javítására, hazai és nemzetközi versenyeken, edzõtáborokon való részvételre. Az edzéseken és közös programokon résztvevõ karatékák között értékes és érdekes barátságok szövõdnek. Az oktatási rendszerben itt érhetik el a tanítványok a legmagasabb szintet, mind fizikailag, mind szellemileg. A bekapcsolódás azonban itt is nyitva áll mindenki elõtt, kortól függetlenül. Ezt segíti, hogy a kezdõkkel külön foglalkozunk.

 


Támogatja a Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates vps hosting Valid XHTML and CSS.